Khava Mate Pizza DJ Song, Lyrics – Kinjal Dave

Song Details:

  • Music: Mayur Nadiya
  • Singer: Kinjal Dave
  • Lyrics: Manu Rabari, Jeet Vaghela

Also, Read about movie download websites:

Khava Mate Pizza DJ Song, Lyrics – Kinjal Dave

He Man Ma Saune Ek J Aasha.
Ha Bolvi Che Bhai English Bhasha,
He Man Ma Saune Ek J Aasha.
Ha Bolvi Che Bhai English Bhasha,
Bhani Gani Ne Vichare Ekvar.
He Khava Mate Piza Ne Videsh Java Viza.
He Khava Mate Piza Ne Videsh Java Viza…
He Chasko Lagyo Che Saune Foren Javano.
Foren Jai Ne Settal Thavano.
He Landan Hoy Ke
Hoy America…..
He Landan Hoy Ke
Hoy America……
Viza Mate Say Veche Che Vigha…
Hari Fari Ne Vichare Ekvar.
He Khava Mate Piza Ne Videsh Java Viza.
He Khava Mate Piza Ne Videsh Java Viza…
He Foren Na Kayda Lage Re Saja.
India Ma Jivavani Alag Che Maja
He  Foren Na Kayda Lage Re Saja.
India Ma Jivavani Alag Che Maja…..
He Mara Malak Na Mayadu Manvi….
He Mara Malak Na Mayadu Manvi….
Mane Vhala Ae Mari Ye Jaan Thi….
I Love My India…..
He Bhale Khava Mate Piza Ne Videsh Java Viza..
Khava Mate Piza Ne Videsh Java Viza…..